Nếu bạn ở hơn 6 đêm tại Moon Ocean Ginowan, chúng tôi sẽ giảm giá 50% cho bữa sáng tự chọn trong thời gian lưu trú của bạn. Tại sao bạn không bắt đầu ngày mới bằng bữa sáng ngon miệng?

Giờ / 7: 00-10: 00